53rd ALL JAPAN NISHIKIGOI KOI SHOW 2023

DR.BORRIPATARA WONGPRACHOM

SAKURA PRIZE 85 BU

Dealer. Thai nippon fish farm ,AE KOI

Mr.Vicha Poolvaraluk

KOKUGYO MALE 85 BU

Dealer. Thai nippon fish farm ,AE KOI

DR.BORRIPATARA WONGPRACHOM

FIRST PRIZE 75 BU

Dealer. Thai nippon fish farm , AE KOI

1. Thai-Nippon Fish Farm
Runner up 90 BU
Dealer. Thai nippon fish farm , AE KOI

 

 

2. DR.BORRIPATARA WONGPRACHOM
Runner up 85 BU
Dealer. Thai nippon fish farm , AE KOI

Mr.Chaiyaroj Bhuranasombut

Runner up 85 BU

Dealer. Thai nippon fish farm

1. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 80 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

 

2. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 80 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

DR.BORRIPATARA WONGPRACHOM

Runner up 80 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

1. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 75 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 75 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

1. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 7OBU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Sinjai wongtunjai

Runner up 7OBU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

Mr.Karoon Chaowapankul

Runner up 65 Bu

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

1. Mr.Voraphot Assavaniwej

Runner up 60 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr.Vicha Poolvaraluk

Runner up 55 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

1. Sinjai Wongtunjai

Runner up 65 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr. Surakan Jeerawatvorakun

Runner up 60 BU

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

1. Mr. Phiphat Sangkayanon

Runner up 55 BU

Dealer. Thai nippon fish farm, Daisuki koi center

2. Mr. Paradorn Leosakul

Runner up 55 Bu

Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

 

 

1. Sinjai Wongtunjai
Runner up 45BU
Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr.Chaiyaroj Bhuranasombut
RUNNER UP 35 BU
Dealer. Thai nippon fish farm, inter fish farm

 

 

1. Mr.Vicha Poolvaraluk
Runner up 30 BU
Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr.Wasan Singkarach
Runner up 30 BU
Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

 

 

1. Mr.Vicha Poolvaraluk
Runner up 30 BU
Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

2. Mr.Wasan Singkarach
Runner up 30 BU
Dealer. Thai nippon fish farm,AE KOI

 

 

Copyright © 2020 Thai Nippon Fish Farm. All Rights Reserved.

Total Page Visits: 97